Press

Rocket Toolkits uppdrag är att utveckla verktyg och expertis för specialister med roller inom digital tillväxt, återkommande intäkter och motståndskraft. På Rocket Toolkit tror vi på tillväxtmodeller som förlitar sig på själva produkten som den primära drivkraften för kundförvärv, konvertering och expansion.
Mer om Rocket Om Fredrik Vårt manifest

Verksamhet

Rocket Toolkit jobbar huvudsakligen med att ta fram och erbjuda mallar, databaser, insikter och andra verktyg för produktutvecklare på SaaS-tjänster, FinTech-bolag, leads-driva tjänstebolag och andra digitala verksamheter.

Några av våra senaste produkter:

Besök vår Growth-verktygslåda för att lära dig mer.

Bolagsstruktur & ägarbild

Rocket Toolkit® är ett projekt och registrerat varumärke inom Ningor Tech & Investments AB (org.nr. 559160-5596), ett aktiebolag med bas och skatteplikt i Sverige. VD och styrelseordförande för bolaget är Fredrik Lyreskog.

Ningor Tech & Investments AB är ett oberoende och autonomt bolag, vilket innebär ett avsägande från intresseorganisationer, koncernstrukturer och förbund.

Bolaget är självfinansierat och tar inte emot externt kapital, bidrag från myndigheter eller stiftelser, eller statliga pandemistöd. Ningor Tech & Investments AB's ägarlista utgörs till 100% av Fredrik Lyreskog.

Har du frågor? Kontakta fredrik@rockettoolkit.com.