Produkt­äventyrarens 9 roadmap-mallar

”Roadmap-mallar som når strategisk tydlighet som Topp 25%-bolagen[1], och som kan generera 118 000 - 1 290 000 kr[2] [3]
• Visualisera din strategi, kommunicera & skapa riktning med lätthet
• Pedagogiskt, väl­­designat. Engagerar. Ger Buy-in från stake­holders
• Kom igång blixtsnabbt; Powerpoint, Keynote och Google Slides
👨‍💻 Framtaget av
Bild på Fredrik Lyreskog
Fredrik Lyreskog, Produkt­utvecklare
Fredrik Lyreskog
Senior Produkt­chef & Affärs­utvecklare
Product-Led Growth Certified • Certified AI Pro, IBM

Jobbat professionellt med produktutveckling sen 2005, varav senaste 15 åren med att leda agila tech- & produktteam. Stort fokus på FinTech (försäk­ringar, bolån, investeringar, bank­tjänster för 59 banker), men även SaaS-tjänster, Leadsgenerering, D2C e-handel, och globala "multisite"-plattformar. Mer om Fredrik
Cert. Product-Led Growth • Cert. AI Pro, IBM
15 års erfaren­het av att leda agila team i digital produkt­­utveckling inom FinTech (försäk­ringar, bolån, investeringar, bank­tjänster för 59 banker), SaaS, Lead gen, D2C E-com, samt 500+ webb­platser i 70 länder.
🥇 CASE 1
[1] När Roadmap.com gjorde sin "Product Management Survey", svarade 24,4% av 500+ tillfrågade produktchefer att de lyckats jobba fram en tydlig strategisk riktning [Oberoende undersökning]
🥇 CASE 2
[2] När IT-rådgivar­firman Info-Tech till­frågade köparna av mall­paketet "ERP Strategy and Roadmap" hur mycket de genererat uppgav kunderna 118 000 - 1 290 000 kr [Transparenta kund­omdömen]
🥇 CASE 3
[3] Mallarna i info­kitet "Actionable PMO Roadmap" av amerikanska Info-Tech har genererat 5,19 milj kr ($503 999) åt sina kunder, dock baserat på tunt data­underlag [Transparenta kund­omdömen]
BEGRÄNSAT UTBUD
Skapa bättre roadmaps idag
Ladda ner direkt
✅ Betydelsen av Roadmaps, enligt välrenommerad, oberoende part
"Den största fördelen med Roadmaps är den strategiska vision som den kommunicerar till alla intressenter. Roadmapen matchar bredare produkt- och bolagsmål med utvecklingsinsatser, som inriktar teamen mot gemensamma mål för att skapa fantastiska produkter" – Group Product Manager, [Källa]
PRODUKTTYP
Mallar
INRIKTNING
Roadmaps
INNEHÅLL
27 mallar (9 typer i 3 varianter) à 5 slides
LEVERANS
• 1 min köpflöde • Direkt ned­laddning • Ned­laddnings­bara filer
BETALNINGSMETODER
PRODUKTTYP
Mallar
INRIKTNING
Roadmaps
INNEHÅLL
27 mallar (9 typer i 3 varianter) à 5 slides
LEVERANS
• 1 min köpflöde • Direkt ned­laddning • Ned­laddnings­bara filer
BETALNINGSMETODER

Din plan för "Rapid growth" – testad & bevisad

Du stångar dig blodig med din interna förankring – helt i onödan. Dags för en matchvändning! Genom att skapa en omfattande 6-18 månaders roadmap kan du bygga en hållbar tillväxtkurva utan att frukta motstånd i organisationen.
"Rapid growth" - snabb tillväxt - är skrämmande för de flesta organisationer. Snabb tillväxt är som att allt sker inom några veckor istället för år, och hela din organisation känner smärtan. När denna snabba tillväxt inträffar upplever du friktion och förlust av riktning eftersom du bara försöker hålla ihop allt.
Vårt paket med Roadmap-mallar ger dig tillgång till samma dokument som experterna själva använder för att skapa de bästa strategierna. Du kan ta ett kliv tillbaka och istället fokusera på hur ni skapar tillväxt.
Vad du får
 • Med en Roadmap kan du enkelt visualisera din strategi, vilket gör det lätt att kommunicera med stakeholders och skapa en tydlig riktning
 • Att utforma sin Roadmap på ett pedagogiskt och grafiskt attraktivt sätt är nyckeln för engagemang och "buy-in" från intressenter
 • Kom igång blixtsnabbt genom att välja det format du är mest bekväm med; Powerpoint, Keynote eller Google Slides
 • Vårt Roadmap-paket är helt unikt i sitt slag: 27 mallar (9 roadmap-typer i 3 varianter) à 5 slides, i 3 format. Totalt 360 unika slides
 • Våra produkter var inte tänkta för en stor publik. Vi skapade dem för ett fåtal trogna kunder vi hade konsultavtal med. Men nu under en begränsad tid ger vi alla möjligheten att köpa ett exemplar

Roadmap-mallar – gratis förhandsvisning

Nedan följer en förhandsvisning av ett par exempel-slides ur 4 av våra 9 roadmap-mallar.

Produktportfölj/multiprodukt-roadmap

Produktportfölj-roadmaps är perfekta för att visa dina planerade releaser för flera produkter i en enda vy. De är särskilt användbara när du behöver förmedla en strategisk översikt över din plan till en styrgrupp, ledningsgrupp eller advisory boards. Roadmaps för produktportfölj/multi-produkt hjälper också teamen internt att förstå hur deras planer relaterar till andra teams planer.

Startsida

En roadmap består ofta av ett flertal slides, men ofta är det en slide som är huvudnumret som merparten av mötet handlar om. Just denna slide kan användas som en kreativ roadmap-slide, men bör i så fall användas tillsammans med korta beskrivningar, samt knyta upp det mot tidsangivelser eller releaser. Vi tycker dock att den passar bäst som en startsida till roadmap-presentationen.

Primär roadmap-slide, årsvis

En av de slides vi förseslår som den primära sliden för en produktportfölj-roadmap. Här i årsvis-uppställning, vilket passar bäst för grova penseldrag för 3-5 års sikt där större produkter och milstolpar ska stå i fokus för diskussionen.
Produkternas namn står staplade till vänster, och varje större release eller milstolpe döps till ett kodnamn, och stöttas av ett par korta rader där en Golden Feature eller ett tema beskrivs.

Lås upp alla slides

🔒 Köp roadmap-kitet för att låsa upp alla slides i alla 9 roadmap-mallar 🔒

Visionär roadmap

En visionär roadmap är mest meningsfull när den beskriver kundnytta på hög nivå, utan att gå in på för mycket detaljer runt saker som differentiering etc. Detta gör den visionära roadmapen framtidssäker, så att den verkligen kan fungera som långsiktig vägledning.
Produktstrategin måste, enligt oss på Rocket Toolkit, vara tydlig kring "hur vi kommer att vinna". Det innebär att man pratar om hur värde kommer att levereras till kunden/användaren och vad affärsmodellen är. Denna aspekt bör rymmas kortfattat i den här typen av visionära/strategiska roadmaps. Helst beskriver roadmapen också med några korta ord hur du ska bygga upp en uthållig konkurrensfördel och vilka tillväxt-loopar du siktar på att använda.

Kreativ slide

En visionär roadmap kan byggas upp på flera sätt. Den kan antingen ta fasta på produkter, eller milstolpar så som marknadsposition eller finansiella aktiviter så som förvärv eller avknoppningar. Finns en spännande, sammanhållande "röd tråd" tycker vi att den här typen av kreativa slides funkar bäst. Då framgår budskapet tydligt, och utan att hamna i detaljdiskussioner kring release-datum eller funktioner.

Primär roadmap-slide, årsvis

Den här typen av slide passar bäst när den visionära roadmapen kan kopplas mot branschtrender, teknologisk utveckling, eller makrohändelser. Det blir då tydligt hur bolagets satsningar möter upp mot de möjligheter som uppstår när omvärlden förändras. För exempelvis investerare eller andra delägare blir det en pedagogisk uppställning i hur bolagets tillväxt får draghjälp av medvinden från starka trender.

Lås upp alla slides

🔒 Köp roadmap-kitet för att låsa upp alla slides i alla 9 roadmap-mallar 🔒

Tema/ämnesbaserad roadmap

Med en temabaserad roadmap grupperar produktteamet sina mål och planer i strategiska kategorier på en övergripande nivå i roadmapen. Dessa ämnesbaserade kategorier kallas teman.
Genom att använda denna "top-down"-approach kommer teamet som mest att prioritera en handfull viktiga teman i sin roadmap. Under varje tema kommer roadmapen att innehålla en eller flera Epics (objekt som tjänar temat). Varje Epic kommer att bestå av de relevanta funktioner och User Stories som behövs för att materialisera sin Epic.

Kreativ slide

Med en kreativ slide kan du kommunicera en enkel och pedagogisk överblick där teman, ordningen och versionsnummer eller releaser framgår. En kreativ slide som denna passar bäst i ett tidigt skede i en planeringsfas där man avsiktligt inte kan eller vill komma in på några detaljer, exempelvis exakt vad varje tema ska innehålla i termer av funktioner. Den här typen av slide passar även in i större presentationer - exempelvis halv- eller heldagspresentationer - där mycket tid och fokus behöver ligga på andra delar av verksamheten, och produkt-roadmapen bara är en liten del som ska avhandlas i en tight tidsslot.

Primär roadmap-slide, årsvis

Den slide vi normalt rekommenderar för en temabaserad/ämnesbaserad roadmap tydliggör temats titel, övergripande innehåll, ett versionsnummer eller release, samt någon form av tidsstämpel. I denna årsvisa slide illustreras ett tema som står i fokus per år – ett tema som beslutas av produktteamet, en styrgrupp eller en ledningsgrupp. Den här typen av slide finns givetvis i kvartalsupplösning och månadsupplösning, vilket passar bättre för små teman eller större organisationer där flera team jobbar inom samma tema. Notera att temat inte nödvändigtvis innebär en enda release – ett tema kan mycket väl innefatta många sprintar och releaser.

Lås upp alla slides

🔒 Köp roadmap-kitet för att låsa upp alla slides i alla 9 roadmap-mallar 🔒

Timeboxad/tidsbestämd roadmap

En timeboxad roadmap är den vanligaste roadmap-typen för agila produktteam som behöver ett sätt att kommunicera kundcentrerade mål, hur produkten kommer att växa över tid, hur mycket den kommer att kosta, och vem som kommer att vara involverad.
Det kan verka som en motsägelse att ha en tidsbestämd roadmap om du är ett agilt team. När allt kommer omkring arbetar ju agila team med snabbt föränderliga krav och med en avsikt att lära sig iterativt (istället för att följa en fördefinierad plan).
Men en timeboxad roadmap hjälper dig att enkelt visualisera alla kommande sprintar i ditt arbetsflöde för produktutveckling. När man jonglerar med flera initiativ kan det vara svårt att hålla reda på vilka projekt som kommer att tacklas under varje sprintcykel. En timeboxad roadmap för med sig alla på samma sida – vilket gör det mycket lättare att kommunicera vilka projekt som är på gång vid varje given tidpunkt.

Kreativ slide

Att använda en kreativ slide för att kommunicera en timeboxad roadmap är verkligen inte fel, men det kan uppfattas som ostrukturerat eftersom mottagaren förväntar sig en tydlig tidslinje. Men i de fall det endast är ett fåtal tidsperioder eller releaser som ska kommuniceras - max 3-5 enligt vår rekommendation - kan det bli en trevlig uppställning utan att kännas rörig.

Primär roadmap-slide, kvartalsvis

När man pratar om en timeboxad roadmap - eller roadmap överhuvud taget faktiskt - förväntar sig de flesta en tydlig tidslinje. Att Sedan bygga upp releaser och funktioner utefter denna tidslinje blir väldigt pedagogiskt, och är därför standard idag när det kommer till produktroadmaps.
För att summera bör du använda en timeboxad roadmap med en central tidslinje när du vill ge intressenterna en tydlig bild av vad som kommer upp – med specifika datum, veckointervall, månadsintervall, eller kvartalsintervall.

Lås upp alla slides

🔒 Köp roadmap-kitet för att låsa upp alla slides i alla 9 roadmap-mallar 🔒

Du behöver en bevisad plan för att övervinna dina utmaningar och få ditt team och stakeholders på rätt spår – du behöver en strategisk Roadmap. En välgjord Roadmap ger dig en möjlighet att samla nyckelintressenter, zooma ut och utvärdera den bästa strategin för att uppnå tydlighet, samarbete och leveranser.
Vi kan ge dig och din organisation möjlighet att uppnå operativ excellens, och en Roadmap som hjälper dig att ge bränsle åt din tillväxtresa.

Dessa Roadmap-mallar är dokument vi själva använt framgångsrikt. Vi har därför överinvesterat i dessa mallar genom åren. Du får mycket för pengarna med andra ord!

Produkt­äventyrarens 9 roadmap-mallar

• Visualisera din strategi, kommunicera & skapa riktning med lätthet
• Pedagogiskt och design­mässigt attraktivt – skapar engagemang och “buy-in” från intressenter
• Kom igång blixtsnabbt; Powerpoint, Keynote och Google Slides

PRODUKTTYP

Mallar

INNEHÅLL

27 mallar (9 typer i 3 varianter) à 5 slides

INRIKTNING

Roadmaps

LEVERANS

Direkt ned­laddning

Produkt­äventyrarens 9 roadmap-mallar

PRODUKTTYP

Mallar

INNEHÅLL

27 mallar (9 typer i 3 varianter) à 5 slides

INRIKTNING

Roadmaps


Introduktion till Roadmaps

Senast uppdaterat:
Publicerat: 18 december 2020
Bild på Fredrik Lyreskog
Av Fredrik Lyreskog, Produkt­chef & Affärs­utvecklare
Cert. Product-Led Growth • Cert. AI Pro, IBM
15 års erfarenhet av att leda agila team i digital produkt­utveckling inom FinTech (försäkringar, bolån, investeringar, bank­tjänster för 59 banker), SaaS, Lead gen, D2C E-com, samt 500+ webb­platser i 70 länder. Mer om Fredrik

Roadmaps är bevis på strategi. Ingen produkt kan byggas ordentligt utan en produktroadmap för att förenkla processen och hålla hela teamet på rätt spår – den kan skräddarsys för en viss målgrupp, med speciell typ av information eller olika nyckelpunkter och metoder.

En roadmap kan innehålla en eller flera produkter beroende på typen av produkt där varje produktägare eller produktchef väljer den bästa varianten. Det finns tusentals anpassade roadmaptyper, men här kommer vi primärt att klassificera de vanligaste.

I den här guiden kommer vi att undersöka de olika typerna av produktroadmaps som hjälper product managers att planera, implementera, och visa upp produktlanseringar med tidslinjer på det mest effektiva sättet.

Innan vi börjar titta på varje typ av roadmap, låt oss tydligt förstå vad en produktroadmap är och vad det inte är.

Förstå produktroadmaps

Enkelt uttryckt beskriver en produktroadmap en produkts resa när den utvecklas genom olika stadier[1].

Det är ett strategiskt verktyg i händerna på en produktägare som låter honom eller henne att planera och genomföra framväxten av en produkt med syftet att förverkliga produktvisionen. En produktroadmap kan sammanfattas i följande punkter:

 • Det är ett kommunikationsverktyg som hjälper produktägare att dela sin produktvision till relevanta intressenter
 • Det är ett strategiskt verktyg som låter dig lägga upp ditt tillvägagångssätt för att nå produktvisionen
 • Det är en tidslinje som låter dig visa upp releaser och preliminära leveransdatum för varje release
 • Det är ett planeringsdokument som hjälper dig att dokumentera hur produkten kommer att utvecklas steg för steg och tydliggöra ansvar för varje team inom organisationen
 • Det är en karta som guidar dig för att nå din destination (dvs leverera en värdefull lösning eller ett löfte till kunden)

"Din produktroadmap är prototypen för din strategi. Det är din nyckel till visuell samstämmighet. Det är ditt ständigt anpassningsbara kommunikationshjälpmedel, det enda som ditt team kan samlas runt och använda som ledstjärna mot din North Star"
Product Roadmaps Relaunched, C. Todd Lombardo et al.1

Vad en produktroadmap inte är

 • Det är inget statiskt dokument. Det är ett levande dokument som kan förändras med ny utveckling
 • Det är ingen projektplan. En Product Roadmap ger en överblick över utvecklingen av en produkt. Det finns flera projekt som måste genomföras för att förverkliga produktvisionen. Den framgångsrika ledningen av vart och ett av dessa projekt tas om hand av projektplanen.

Som en produktägare eller produktchef som är ansvarig för den övergripande framgången för din produkt är det viktigt att du skapar en produktroadmap som är övertygande, kan driva strategin för ditt företag och utvecklingsinsatser, och kan ge dina partners, media, analytiker och kunder en tydlig uppfattning om vart du är på väg. Den här guiden kommer att innehålla några av de tips och "best practice" som jag har tyckt varit till hjälp för att skapa produktroadmaps under min snart 15-åriga karriär inom Product Management.

Typer av roadmaps

Det finns stora variationer när det gäller definitioner och användningsområden för roadmaps. Det första steget är att bestämma vilken typ av roadmap du behöver och vad den ska användas till.

Baserat på antalet produkter

Produktportfölj-roadmap (roadmap för flera produkter)

Det är inte ovanligt att man vill skapa en roadmap som innehåller flera produktlinjer – en hel produktportfölj. För att göra detta, följ först processen för att skapa roadmapen för en produkt (se nedan). Därifrån kan du använda en prioriteringsmatris för flera projekt för att besluta vilka projekt som är viktigast för företaget, vilka som ska finansieras, och vilka som ska minskas. Precis som med prioriteringsmatrisen för funktioner kan flerprojektmatrisen ha vilka kriterier du vill, såsom strategisk betydelse och intäktspotential.

När du har prioriterat alla projekt kan du skapa en intern och extern roadmap som visar hela produktportföljen i sin helhet.

Notera

Eftersom det blir så mycket data används vanligtvis bara temabaserad eller Golden Feature-variant (mer om det längre ner) för respektive release i en produktportfölj-roadmap, och sedan en separat roadmap för att förmedla alla detaljer om releasen för respektive produkt.

Produktroadmap för en produkt

Produktroadmaps används för att visa när releaser kommer att ske, vilket deras övergripande tema är eller vilka huvudfunktionerna är, samt vilka sekundära funktioner som också kommer att inkluderas. Interna roadmaps kan användas för att driva utvecklingsprioriteringar, kommunicera till högsta ledningen och andra avdelningar, samt för att få finansiering. Externa roadmaps används för att kommunicera till kunder, partners, media och analytiker. Externa roadmaps bör baseras på motsvarande interna roadmaps, men bör vara mycket mer vaga.

När det kommer till interna produktroadmaps finns det flera olika typer av mallar att välja bland. Varje typ är bra för specifika användningsområden, och du kan också välja att kombinera dem för att skapa en större, mer granulär överblick.

Strategisk roadmap

Marknads- & strategiroadmaps ger en bild av vilka marknader du kommer att satsa på och hur du planerar att utveckla produkterna för varje segment. Till exempel kan du under år 1 vilja rikta in dig på vårdsektorn genom att samarbeta med ett annat företag. Eller så kanske du vill slå dig in på finansmarknaden år 2 genom att bygga produkter in-house eller genom förvärv.

Visionär roadmap

Visionära roadmaps målar upp en övergripande bild av trender i branschen och samhället i stort. Genom att visa trenderna i din visionsroadmap kan du sedan visa hur dina produkter passar in i helheten, och hur du drar nytta av det momentum som sker på marknaden.

Teknisk roadmap

Teknikroadmaps visar vilka trender som sker i branschen i stort när det gäller teknik, och låter dig sedan kartlägga och mappa ditt företags produkter och releaser mot dem. De är ett utmärkt sätt att visa hur ditt företag drar fördel av kommande nya möjligheter skapade av teknik.

Plattformsroadmap

Plattformsroadmaps[2] används av företag som har en övergripande plattformsstrategi som bygger på att partners arbetar nära dem. I en plattformsroadmap visar du vad som kommer att hända med kärnplattformens mjukvara samt vad plattformsföretaget kommer att leverera när det gäller sina egna produkter och de utvecklingsverktyg som partners kommer att behöva använda för att stödja plattformen.

Baserat på tidsram eller innehåll

När du har valt typ av produktroadmap måste du bestämma vilken strategi du vill använda för att organisera innehållet i den. Det finns 3 strategier som vanligtvis används: teman, "golden feature", och tidsbaserade releaser.

Teman

Teman är ett enkelt och effektivt sätt att organisera dina releaser. För att skapa ett tema, ta den ursprungliga listan med prioriterade funktionsförfrågningar och börja klassificera dem i liknande kategorier/kluster för att se om några trender dyker upp. Det kan till exempel vara så att majoriteten av önskemålen handlar om produktstabilitet eller om ökad prestanda. Det kan finnas en trend mot bättre säkerhet i produkten, eller en trend mot samarbete mellan flera användare. Nyckeln är att identifiera om det finns en eller två kategorier på hög nivå som har ett stort antal funktioner som logiskt faller under dem. Du kan sedan gruppera dem i olika releaser och lägga in roadmapen, var och en med sitt eget tema.

Golden Feature

Tanken bakom Golden Feature-tekniken är att du väljer en enskild funktion som är den absolut viktigaste prioriteringsmässigt för releasen, och sedan får du hela teamet att samlas kring det den som ett fokusområde. Den här enstaka funktionen ger tillräckligt med kundvärde för att kroka upp hela releasen på. Den är övertygande nog för att alla dina kunder kommer att vilja uppgradera (och vissa potentiella nya kunder kommer att bli övertygade om att köpa). Och den är enkelt nog att kommunicera ur marknadsförings- och konkurrenssynpunkt att den ger din produkt ett märkbart lyft.

Helst ska du kunna beskriva den gyllene funktionen med 1-5 ord[3]. Det måste vara enkelt och mycket övertygande - om din release har en lång lista med funktioner, men du inte kan hitta 1-5 ords värdemeddelande att kommunicera, kommer det att bli mycket svårt att bygga en marknadsföringskampanj och behålla ditt produktfokus.

Golden Feature-tekniken är särskilt effektiv om du kör korta release-cykler eller gör versions-releaser (1.1, 1.2, etc). Många av dina teammedlemmar kanske vill inkludera alla möjliga andra funktioner som kan vara av varierande intresse och värde för dina kunder. Om du kan få dem att fokusera på den gyllene funktionen för releasen (och i överensstämmelse om att allt annat är "nice to have"-prioritet men att du inte kommer att vänta med releasen för det), kommer du att ha en mycket bättre chans att lyckas. Du kommer också ha en högre sannolikhet att klara en snäv tidsplan, eftersom du kan planera releasen med större säkerhet om den gyllene funktionen är den enda lanseringskritiska funktionen.

Timeboxad release

Den timeboxade releasestrategin använder förutbestämda releasedatum för att driva tidplanen snarare än funktioner. Du bestämmer dig för ett releaseintervall (månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis, etc.) och sedan tar du den prioriterade featurelistan och uppskattar vilka av toppfunktionerna som kan komma med i varje release. Om en funktion missar releasen flyttas den till nästa version.

Med en timeboxad releasestrategi har du fördelen att kunna ge dina kunder, partners och interna stakeholders kända leveransdatum som de kan planera runt. Det lindrar också trycket från alla som försöker tävla om att få in sin topp-prio-funktion i nästa release, eftersom de vet att det kommer en ny release inom kort. Nackdelen med strategin med timeboxade releaser är att den inte fungerar särskilt bra för funktioner som har långa utvecklingscykler. Om ditt team arbetar på en funktion som kommer att ta flera utgivningscykler att slutföra, kan de bli hindrade att slutföra arbetet till förmån för andra, nya interna prioriteringar.

Använda flera typer av roadmaps tillsammans

Du kanske vill kombinera de olika typerna av roadmaps för att skapa en heltäckande övergripande bild. Börja till exempel med en visionär roadmap för att visa trenderna i marknaden. Använd sedan en teknisk roadmap för att måla upp en bild av det övergripande landskapet och den teknik du planerar att nyttja. Skapa sedan en intern och extern produktroadmap. Om du gör detta på rätt sätt så är det ett mycket effektivt sätt att visa vart företaget är på väg och varför du följer den valda strategin.

Prioritera feature requests

När du har samlat ihop en huvudlista över alla feature requests (funktionsförfrågningar) behöver du ett sätt att logiskt sortera och prioritera dem. Den enklaste metoden för detta är att använda en prioriteringsmatris. Matrisen låter dig skapa kategorier som intäktspåverkan, strategisk betydelse, kundernas "pain level" etc, och sedan tilldela en viktning till var och en. När du har rankat varje funktion med hjälp av kriterierna och viktningen kan du sortera baserat på totalpoäng och du får en rankad lista över vilka funktioner som är viktigast.

Notera

När du går igenom roadmap-processen är det viktigt att du förklarar den för ditt team och engagerar dem längs vägen. Genom att göra detta säkerställer du att de förstår hur roadmapen utvecklades och känner ett ägarskap, och att deras åsikter har tagits i beaktande. Resultatet blir att ingen kommer att bli förvånad över slutresultatet, och det är mycket mer sannolikt att du får ett fullt buy-in på den eller de roadmaps du skapar.

Framgångsfaktorer

Här är några ytterligare förslag när det gäller "best practice" för att utveckla dina roadmaps:

 • Involvera ditt team i ett tidigt skede: Inkludera dem i varje steg på vägen så att du har en högre sannolikhet att de ger sitt buy-in i slutresultatet.
 • Använd alltid kodnamn: Du vet aldrig var dina roadmaps hamnar, och med kodnamn kan du åtminstone vara säker på att ingen vet exakt vilka versioner av produkten du beskriver.
 • Leverera dina roadmaps som oredigerbara PDF-filer: Detta kommer att säkerställa att ingen tar huvudfilen och gör ändringar som slutar med att bli löften till kunder, partners eller andra stakeholders.
 • Selektiv detaljgrad: Gör interna roadmaps specifika och externa roadmaps mer vaga.
 • Kommunicera en fullständig bild: Se till att du inkluderar både stora och de mindre releaserna i dina roadmaps.

Köp mallarna innan prishöjningen

I och med att vi regelbundet uppdaterar och förbättrar våra mallar behöver vi också höja priset. Vill du fynda och slå till innan priset höjs är nu det bästa tillfället.
Vi gillar låga priser. Men vi gillar också kvalitet. Priset vi erbjuder blir därför det lägsta vi kan erbjuda utan att tumma på kvaliteten. Vi tror och hoppas att våra kunder i första hand är ute efter att utveckla och skala sin digitala tillväxt, och inte fokusera för mycket på material med låg prislapp. Mycket av de billiga eller gratis mallarna där ute tycker vi är skräp rent ut sagt. Där vill vi inte hamna.
Vi på Rocket Toolkit tror på genomtänkta, väldesignade och prisvärda produkter. Det är värt sitt pris tycker vi.